Alle taxi’s zijn uitgerust met GPS.

Het computersysteem kent ten allen tijde de exacte positie van de voertuigen.
Deze gegevens worden gebruikt om u steeds het dichtste voertuig te sturen.

GPS is ook een wezenlijk deel van de beveiliging van de taxichauffeurs, die voor ons van zeer groot belang is.
Een chauffeur in nood kan onmiddellijk gelokaliseerd worden zodat de nodige maatregelen kunnen getroffen worden.