Het Vlaams decreet van 29 maart 2019 en het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 regelen de wetgeving waaraan de taxibedrijven en hun chauffeurs moeten voldoen.

Een aantal bepalingen zijn voor u belangrijk om weten:

  • De chauffeur is verplicht om u een vervoersbewijs te geven met de gegevens van de rit en de prijs, vraag er naar voor u uitstapt;
  • De eigen veiligheid van de chauffeur is zeer belangrijk, de wetgever heeft daarom ook een aantal mogelijkheden voorzien opdat de chauffeur zich zou kunnen beveiligen | Artikel 38 (BVR 08.11.2019).

De bestuurder mag:

  • Weigeren iemand mee te nemen die naar een verre of afgelegen plaats wil worden gebracht, tenzij zijn identiteit kan worden vastgesteld, zonodig door interventie van de politie;
  • Een voorschot eisen voor lange ritten;
  • Klanten weigeren die de openbare orde verstoren, de veiligheid in gevaar brengen, de goede zeden in het gedrang brengen en die het taxivoertuig niet respecteren;
  • De chauffeur is verplicht de snelste weg te nemen, dit is niet noodzakelijk de korste, tenzij de klant dit anders wenst.

Voor de volledige taxiwetgeving verwijzen wij graag naar www.vlaanderen.be/taxi